Sázení na sportovní události nese vysokou míru rizika pro váš kapitál a není vhodné pro všechny.

Rizika spojená se sportovním sázením jsou značná. Všechna rozhodnutí o sázení, která učiníte, jsou vaše vlastní a odrážejí vaši osobní úroveň rizik a dovedností v této oblasti. Ujistěte se, že plně rozumíte rizikům a jste ochotni je přijmout. Musíte být finančně a psychologicky připraveni přijmout prohry nebo potenciál zisku.

Vždy spekulujte pouze s penězi, které si můžete dovolit ztratit. Měl by být použit pouze rizikový kapitál, tedy peníze, o které můžete přijít.

Nebylo učiněno žádné prohlášení, že jakýkoli účet nebo zdroj, dosáhne zisků, které jsou diskutovány na této webové stránce, v chatu nebo Telegramu. Minulá výkonnost jakéhokoli sázkového systému nemusí nutně indikovat budoucí výsledky. Ve skutečnosti můžete utrpět těžké ztráty vložených prostředků.

Neexistuje žádná záruka, že jakákoli osoba nebo zdroj, který publikuje své sportovní tipy, dosáhne příznivé výsledky. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.

Sportovní tipy jsou pouze aktuální názory na předpokládaný vývoj zápasu. Je vaší výhradní odpovědností definovat riziko před sázením.

Zříkáme se odpovědnosti za jakékoli nepříznivé důsledky, které mohou vzniknout přímo nebo nepřímo z využití podkladů publikované naší webovou stránkou, chatu, Telegramu nebo jakéhokoli produktu zakoupeného prostřednictvím SnM. Nejsme odpovědní za jakékoli ztráty, které utrpíte na jakémkoli sázkařském účtu, v souvislosti s některou aktivitou SnM.